Ruimte voor economische activiteiten

Behoefteonderzoek bedrijfsruimte

Vrijwel iedere ruimtelijke ontwikkeling heeft economische consequenties. Andersom is ruimte essentieel voor het goed functioneren van de (lokale) economie. En dat is van belang voor werkgelegenheid en leefbaarheid. Voor goede ruimtelijke ordening, voor goed sociaal-economisch beleid en voor leefbaarheid is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de wensen en behoeften van het bedrijfsleven. Niet alleen de actuele situatie is daarbij relevant. Ook trends en ontwikkelingen moeten worden meegenomen. Zo wordt duidelijk welke consequenties diverse beleidskeuzes zullen hebben voor de toekomst van het bedrijfsleven.

Vaak wordt een dergelijk onderzoek alleen gericht op één type locatie. Bijvoorbeeld een bedrijventerrein, of het buitengebied. Hierdoor kan essentiële informatie worden gemist. Voor veel ruimtelijke beslissingen is het goed om te weten welke verschuivingen er plaatsvinden tussen verschillende locaties. Door verkantorisering en groei van kleinschalige bedrijvigheid bijvoorbeeld, is er sprake van een toenemend belang van woonwijken als broedplaats voor nieuwe bedrijvigheid. Indien gekozen wordt voor stimulering daarvan, zou het goed zijn als er in een bestemmingsplan rekening wordt gehouden met ruimere mogelijkheden voor werken aan huis. En als er voor wordt gekozen om geen nieuw bedrijventerrein meer te ontwikkelen, kan dat ertoe leiden dat enkele bedrijven die nu op minder geschikte locaties zitten (zoals transport in een woonwijk of industrie in het buitengebied), niet kunnen verplaatsen.

SAB heeft als ruimtelijk adviesbureau met diverse specialismen alles in huis om wensen en behoeften van het bedrijfsleven in beeld te kunnen brengen en om u te kunnen adviseren bij te maken keuzes.

Folder poederoijen Munnikenland

Klik hier voor de folder poederoijen Munnikenland.

Folder poederoijen Munnikenland