Ruimte voor economische activiteiten

Parkmanagement

Parkmanagement werkt alleen als het op de juiste manier is ingesteld. Parkmanagement kan het best worden opgestart in een vroeg stadium van de ontwikkeling van een bedrijventerrein: nog voor de koopcontracten worden getekend. Op bestaande terreinen heeft parkmanagement vooral kans van slagen als er sprake is van een gezamenlijk belang of een gezamenlijk probleem. Bijvoorbeeld: veroudering of onveiligheid. Samenwerking tussen ondernemers en de gemeente en tussen ondernemers onderling is een belangrijk kenmerk van succesvol parkmanagement.

Door maatschappelijke en technologische ontwikkelingen, veranderen de wensen en eisen die ondernemers aan een bedrijventerrein stellen. Ook de doelen die een gemeente beoogt met een bedrijventerrein kunnen na verloop van tijd wijzigen. Tegelijk verouderen gebouwen, wegen en straatmeubilair.

Veroudering van een bedrijventerrein belemmert een goede bedrijfsvoering. Het bedrijventerrein wordt steeds minder representatief. Maar opknappen is kostbaar. Wie dragen er bij aan de benodigde investeringen? En als de benodigde verbeteringen zijn uitgevoerd, hoe kan dan worden voorkomen dat het terrein opnieuw verloedert?

Parkmanagement kan daar een belangrijke rol in spelen. De opzet moet wel aansluiten bij het doel dat wordt beoogd. Alleen collectieve inkoop leidt niet tot het tegengaan van veroudering.

SAB kan u helpen bij het opzetten van een efficiƫnte en slagvaardige parkmanagementorganisatie.

Parkmanagement