Ruimte voor economische activiteiten

Werklandschappen

De maatschappij vindt bedrijventerreinen lelijk. Door allerlei ontwikkelingen kunnen steeds meer bedrijven zonder problemen worden vermengd met functies als wonen, onderwijs, recreatie en natuur. Hierdoor kan veel meer worden ingespeeld op de huisvestingsbehoeften van ondernemers, waardoor een veel gedifferentieerder aanbod van (gemengde) werklocaties kan worden gemaakt: de werklandschappen.

Zowel burgers als ondernemers zien steeds meer in functiemenging. Door de enorme opkomst van ZZP-ers, is er bijvoorbeeld een grote behoefte aan woningen met een kleine loods of werkplaats. Door realisatie van werklandschappen ontstaan levendige gebieden met veel mogelijkheden voor ruimtelijke kwaliteit. Tegelijk is er minder monofunctioneel bedrijventerrein nodig.

Een werklandschap sluit veel beter aan bij de behoefte van de gebruikers van het gebied. Daardoor wordt een betere belevingswaarde gecreƫerd en een financiƫle meerwaarde. Door functiemenging ontstaan meer mogelijkheden om kosten te verevenen. Waar herstructurering wellicht onhaalbaar zou zijn, bijvoorbeeld door krimp, bieden werklandschappen nieuwe kansen.

Het proces om een werklandschap te realiseren is vergelijkbaar met het proces van integrale gebiedsontwikkeling. Maar bij werklandschappen is extra aandacht nodig voor onder meer samenwerking, inventarisatie van de behoefte van het bedrijfsleven en voor het vasthouden van het ambitieniveau.

Provincie Gelderland wil gemeenten stimuleren bedrijvigheid te mengen met andere functies. Daartoe zijn pilotprojecten gestart. En daartoe heeft de Provincie aan SAB opdracht gegeven om een inspirerende handleiding te maken over het daadwerkelijk realiseren van werklandschappen. Dit 'Werkschrift Werklandschappen' wordt binnenkort gepubliceerd.

SAB heeft veel ervaring met alle stappen van integrale gebiedsontwikkeling, met het in beeld brengen van de behoefte van het bedrijfsleven en met advisering en procesbegeleiding. Graag denken we met u mee over mogelijkheden, kansen en belemmeringen rond realisatie van een werklandschap.

Werkschrift werklandschappen

Klik hier voor het werkschrift werklandschappen.

Werkschrift werklandschappen