Ruimte voor economische activiteiten

Economische activiteiten

Overal zijn bedrijven gevestigd: op bedrijventerreinen, in winkelcentra, in woonwijken en in het buitengebied. Voldoende geschikte ruimte zorgt voor een gezond ondernemersklimaat. Dat is belangrijk voor werkgelegenheid en leefbaarheid.

In Nederland is de druk op de ruimte hoog. Ruimte creƫren voor de ene functie gaat ten koste van andere functies. Daarom moeten afwegingen worden gemaakt: over milieu, economie, veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Om keuzes te kunnen maken is moet duidelijk zijn wat consequenties zullen zijn. Daarvoor is het nodig wensen en behoeften van belanghebbenden te kennen en zicht te hebben op trends en ontwikkelingen.

Wat zijn bijvoorbeeld gevolgen van vergrijzing en krimp van de bevolking? Winkelvoorzieningen in dorpen staan onder druk maar er zijn kansen voor vrijetijdseconomie en zorg. Op sommige locaties is ruimte nodig voor economie, elders ontstaat leegstand. Vooral het aantal kleine dienstverlenende bedrijven groeit. Vaak kunnen deze bedrijven prima vanuit huis functioneren. Functiemenging neemt toe, maar voorkomen moet worden dat functies elkaar belemmeren. Dit vraagt om nieuwe werklandschappen.

SAB helpt bij het maken van keuzes en levert vele producten op het gebied van economie en ruimte. We leveren maatwerk en komen graag naar u toe om te overleggen over een specifieke vraag of knelpunt.

ruimtelijke ordening ruimtelijke ordening ruimtelijke ordening ruimtelijke ordening ruimtelijke ordening