Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Bodem

Bij de beoordeling van een initiatief is het van belang om vast te stellen of de bodem op het perceel geschikt is voor de functie. Voor een bedrijventerrein gelden andere normen dan voor woningen. Het is noodzakelijk vooraf inzicht te hebben in de kosten die moeten worden gemaakt om de gronden geschikt te maken voor de functie.

De constatering dat aanwezige archeologische waarden aanwezig leidt veelal tot beperkingen in het gebruik. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kosten en de omvang van de beperkingen die aanwezige of te verwachten archeologische waarden met zich mee kunnen brengen.