Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Verkennend onderzoek

In het kader van een bestemmingsplan moet worden aangetoond dat de bodem en het grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Hiertoe moet een verkennend bodemonderzoek worden uitgevoerd. Het bodemonderzoek is een separate rapportage en geschikt als haalbaarheidsonderzoek voor het bestemmingsplan.