Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Infrastructuur

Bij ruimtelijke ontwikkelingen vormen de verkeersafwikkeling en de parkeerdruk een belangrijke factor bij de beoordeling van het initiatief. Het is voor initiatieven in een stedelijke omgeving zaak om tijdig capaciteitsberekeningen te maken van de omliggende wegen en een parkeerbalans op te stellen. De ruimte die voor parkeren moet worden gereserveerd wordt te vaak onderschat.