Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Verkeer en parkeren

Bij nieuwe ontwikkelingen zijn de verkeersafwikkeling en het parkeren altijd gevoelige onderwerpen, vooral voor omwonenden. Het kan daardoor wenselijk zijn om de onderdelen bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en ontsluiting te laten onderzoeken.