Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Externe veiligheid

Bij bouwplannen voor kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten (bijvoorbeeld woningen) moet getoetst worden of het verblijf in die woningen veilig is. De aanwezigheid van een LPG-tankstation, een weg of spoorverbinding waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, een hogedruk aardgastransportleidingen of bijvoorbeeld een hoogspanningslijn kan een belemmering vormen voor woningbouw.

Het beleid en de regelgeving betreffende externe veiligheid is verspreid over verschillende wetten, regelingen, circulaires en beleidsregels. De wet- en regelgeving is sterk aan veranderingen onderhevig.

Van de SAB-specialisten mag en kunt u verwachten dat zij volledig geïnformeerd zijn over de geldende regels en over welke regels naar verwachting in de toekomst zullen gaan gelden. In adviezen zullen zij u aangeven wanneer het voldoende is om aan de huidige wet- en regelgeving te voldoen en wanneer het verstandig is om op nieuwe regelgeving te anticiperen.

Wij kunnen de volgende producten aan u leveren: