Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Geluid

SAB voert akoestisch onderzoek uit. De Wet geluidhinder regelt de mate waarin geluid bepaalde functies mag belasten. Indien geluidsgevoelige functies worden toegestaan (bijvoorbeeld een woonfunctie), stelt de Wet geluidhinder de verplichting een akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van omliggende functies als wegen, spoor en industrie. Op deze terreinen brengen onze specialisten de geluidsbelasting voor u in beeld. De uitkomst van een geluidsonderzoek wordt vervat in makkelijk leesbaar rapport. Het rapport kan daarna worden gebruikt in de ruimtelijke procedure en als onderbouwing van een ontheffingsaanvraag voor een hogere geluidsbelasting. De aanvraag kunnen wij voor u opstellen. Tevens kunnen wij de procedure om een hogere waarde te verkrijgen voor u begeleiden.