Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit staat de laatste jaren erg in de belangstelling vanwege de gezondheidsrisico's van luchtvervuilende stoffen als stikstofdioxide of "fijn stof". Om mensen te beschermen heeft de Europese Unie luchtkwaliteitsnormen vastgesteld. Deze zijn sinds 2007 geĆÆmplementeerd in de Wet milieubeheer. Centraal staat een gebiedsgerichte aanpak waarbij Nederland in de nabije toekomst aan de grenswaarden kan voldoen. Ruimtelijke plannen die niet in betekende mate bijdragen aan luchtverontreiniging hoeven wettelijk niet getoetst te worden aan deze grenswaarden. Slechts voor een aantal functies is gekwantificeerd wanneer hiervan sprake is. SAB heeft een ruime ervaring opgedaan met zowel stedelijke als landelijke projecten om de verkeersgeneratie en de mate van luchtverontreiniging te bepalen. Indien nodig kan de lokale luchtkwaliteit worden berekend om grenswaardenoverschrijdingen en onacceptabele gezondheidsrisico's in het kader van een goede ruimtelijke ordening uit te sluiten. Een luchtkwaliteitonderzoek kunnen wij uitvoeren voor ruimtelijke ontwikkelingen waarbij alle relevante emissiebronnen zoals weg- & railverkeer, industriĆ«le en agrarische bronnen en stalemissies worden betrokken.

Luchtkwaliteit milieu