Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Waterhuiskoudkundig onderzoek

Ten behoeve van het bestemmingsplan moet een waterparagraaf worden opgesteld. In deze waterparagraaf wordt aangegeven welke mogelijkheden voor infiltratie bestaan en op welke wijze de waterhuishouding van het gebied het beste kan worden ingericht. Het opstellen van de waterparagraaf voor het bestemmingsplan behoort standaard tot onze werkzaamheden in het kader van een bestemmingsplan. Wel kan het noodzakelijk zijn dat de wijze waarop bij de ontwikkeling met het aspect water wordt omgegaan nader overleg behoeft, waarbij ook het waterschap aanwezig is. SAB voert dit overleg voor u als onderdeel van de proces(bege)leidingskosten.