Ruimte voor Haalbaarheidsonderzoeken

Planschaderisico-analyse

Indien een planschaderisico-analyse wilt laten uitvoeren kunt u hiervoor bij SAB terecht. De planschaderisicoanalyse zal worden uitgevoerd door een ervaren jurist of planoloog van SAB in samenwerking met een erkend taxateur met kennis en ervaring op het gebied van planschadeanalyses. Ten behoeve van de analyse zal een opname van de situatie op locatie plaatsvinden. Een vergelijking zal worden gemaakt tussen het vigerende planologische regime en het planologische regime dat wordt beoogd. Op basis van onze analyse wordt inzicht verkregen in de planschade die voortvloeit uit het planologisch mogelijk maken van een nieuwe ontwikkeling. De risico-analyses maken wij zowel voor initiatiefnemers (exploitatie), als voor particulieren (planschade).