Ruimte voor Krimp

Geef krimp de ruimte

Geleidelijk wordt Nederland er zich van bewust dat krimp niet alleen beperkt blijft tot Oost-Groningen en Zuid-Limburg. Krimp raakt in 2025 zes van de tien Nederlandse gemeenten. De belangrijkste oorzaken van demografische krimp zijn vergrijzing (meer ouderen), ontgroening (minder kinderen geboren) en migratie van jongeren naar de universiteitsteden en werkgebieden. Demografische krimp heeft gevolgen voor de economie, werkgelegenheid, voorzieningen, woningmarkt en dus de leefbaarheid. Bevolkingskrimp betekent voor veel gemeenten een omslag in denken na 150 jaar gegroeid te zijn. De bevolkingsdaling op zich hoeft echter geen probleem te zijn, omdat het geleidelijk gebeurt en voorspelbaar is. Gemeenten en andere partijen kunnen hierop tijdig reageren en plannen ontwikkelen waarin krimp een plek krijgt. Dit betekent keuzes maken, beleid aanpassen, communiceren, integrale samenwerking met buurgemeenten, het ontwikkelen van investeringsprogramma's etc. Kortom planvorming en toekomstperspectief wijzigen. Overigens dient de omslag in denken ook plaats te vinden in de samenleving, in het bijzonder bij woningcorporaties, het MKB, maatschappelijke organisaties en verenigingen.

SAB kan u adviseren over de aanpak, zoals het actieplan, de haalbaarheid en de communicatie, maar kan ook met u meedenken over krimp in relatie tot belangrijke thema's, ten slotte adviseert SAB bij de uitwerking door middel van 'instrumenten' hierbij kan worden gedacht aan het opstellen van integrale visies, scenario-ontwikkeling en het uitwerken van stedenbouwkundige transformatieplannen.

Nieuws

04-2011 SAB 50 jaar! Wilt u een opdracht ter waarde van €15.000,- winnen. Dan kunt u uw opdracht inzenden. Als u de prijsvraag wint dan voert SAB dit advies of ontwerp uit. Denk hierbij aan het schrijven van een toekomstvisie voor een dorp, ontwerpworkshops, een schetsbijeenkomst met bewoners voor een dorpsplein, een advies over een winkelcentrum maar natuurlijk kunnen dit ook visies zijn gerelateerd aan krimp. Klik hier voor meer informatie.

18-04-2011 SAB organiseert op 21 april een GSRO avond 'Krimp een moment voor bezinning'.

12-04-2011 SAB bezocht op 12 april het congres van Stad en Ruimte over krimp. De kennis die hierbij is opgedaan is verwerkt in de visie van SAB op krimp. Interessante onderwerpen waren bijvoorbeeld: 'de krimp in internationaal perspectief', 'MKBA voor Parkstad Limburg', 'het advies van de commissie Deetman in opdracht van de provincie Limburg', 'programma aanpak Krimp en Leefbaarheid van de ministerie BZK'. Verder kwamen er interessante bevindingen voorbij met de discussies tussen overheid, gemeente, ontwikkelaars, ondernemers en woningcorporaties.

Actualiteit

21-04-2011 SAB organiseert GSRO avond 'Krimp een moment voor bezinning'.
14-04-2011 CONGRES: 12-14 april Stad en Ruimte: Krimp, identiteit en duurzaam
07-12-2010 ARTIKEL: Rooilijn ‘De onbekende krimp in Duitsland’
01-12-2010 RAPPORT: PBL ‘Van bestrijden naar begeleiden: demografische krimp in
Nederland.’
29-11-2010 docu: Tegenlicht ‘Krimpen aan de Maas’

[Ga verder naar publicaties SAB]

geef krimp de ruimte

strategische keuzes in een krimpende regio voor de nieuwe generatie

SAB logo ook op: Youtube LinkedIn