Ruimte voor particulier bouwen

Het opzetten van een stedenbouwkundig plan

Wanneer het gaat om de bouw van meerdere woningen, bedrijven, winkels, etc. op een perceel, dan dient u een stedenbouwkundig plan te laten ontwerpen. Dit is een tekening waarin het bouwplan wordt gezien in zijn omgeving. U doet er verstandig aan een dergelijke tekening te laten opstellen door een erkend ontwerper die -of bureau dat- staat ingeschreven in het register als architect, stedenbouwkundige of landschapsontwerper. Lees meer.

Nota Welstand, beeldkwaliteitplan

Bij plannen van enige omvang en stedenbouwkundige plannen is het verstandig vooroverleg te hebben met de Welstandscommissie om te toetsen of het plan past in de Nota Welstand. Omdat de Nota Welstand zich doorgaans richt op de bestaande omgeving en zelden is gericht op verandering, kan het zijn dat uw plannen niet passen binnen de regels van de Nota Welstand. De gemeente of de welstandscommissie kan dan vragen om een apart 'beeldkwaliteitplan' voor uw voorstel. Lees meer

 

Ontwerp luchtfoto ontwerp