Ruimte voor particulier bouwen

Overleg

Het maken van stedenbouwkundige plannen, ruimtelijke onderbouwingen of bestemmingsplannen is ingewikkeld. Het vergt veel kennis en kunde en het betekent ook veel overleg. Overleg met de gemeente omtrent hun wensen, het waterschap over de watertoets, milieudeskundigen over bodemonderzoek, geluidhinder en overige milieuaspecten, biologen over het flora en faunaonderzoek en te nemen 'mitigerende maatregelen', archeologen, etc. Al dat overleg moet op tijd gebeuren wil de planning niet uitlopen De goede vragen dienen te worden gesteld om de juiste resultaten te krijgen binnen de gestelde tijd en kosten, er moet vooral niet te veel worden onderzocht, en ga zo maar door. Indien u niet thuis bent in de ruimtelijke ordening, dan is dat een lastige opgave.

Wij zijn altijd bereid om u op weg te helpen. Het eerste overleg waarin u uw wensen en ambities met ons overlegt en wij een eerste reactie geven over de kansen en alternatieven, zien wij als kennismaking. Wij brengen daar geen kosten voor in rekening. Wilt u met ons verder dan stellen we altijd een offerte op zodat u niet voor verrassingen komt te staan over de kosten.

Procedure

Na het maken van het stedenbouwkundig plan, de ruimtelijke onderbouwing of het bestemmingsplan volgt nog de wettelijke procedure van het plan. Dit is formeel gezien een gemeentelijke taak, maar ook gedurende deze periode zult u regelmatig advies en ondersteuning nodig hebben om de vragen te beantwoorden, bezwaren (formeel zienswijzen) van belanghebbenden te beoordelen en een standpunt in te nemen en wijzigingen in het plan door te voeren.

Wilt u meer weten over de procedure, klik dan hier.

procedure