Ruimte voor particulier bouwen

Wat is een ruimtelijke onderbouwing?

Een 'ruimtelijke onderbouwing' is te beschouwen als een extra procedure binnen de omgevingsvergunning. Om af te wijken van het bestemmingsplan maakt de gemeente gebruik van de in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) opgenomen mogelijkheid tot het voeren van een uitgebreide procedure voor de omgevingsvergunning. Hiervoor dienen niet alleen de omgevingsvergunning met uw bouwplannen ingediend te worden maar dient u de aanvraag ook te voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. De ruimtelijke onderbouwing bestaat uit een toelichting en een plantekening (formeel 'de verbeelding' genoemd). De toelichting bestaat uit een stedenbouwkundige omschrijving van uw plan. In de toelichting dient ook de 'haalbaarheid' te worden aangetoond. Het aantonen van de haalbaarheid kan een heel werk zijn. Lees meer

ruimtelijke onderbouwing