Ruimte voor particulier bouwen

Past uw plan niet in het bestemmingsplan?

Bij grote uitbreidingen van de bestaande bebouwing, bij functieverandering of wanneer u meerdere woningen, bedrijfsruimten winkels, etc. wil bouwen, zal het bijna altijd zo zijn dat uw plan niet past binnen de regels van het 'bestemmingsplan'. In het bestemmingsplan regelt de gemeente plaats en omvang van de bebouwing en de functie van de bebouwing. Indien u in zo'n situatie een omgevingsvergunning aanvraagt zal deze op formele gronden worden afgewezen. Lees meer

Verschil tussen een ruimtelijke onderbouwing en een bestemmingsplan

Het grootste verschil tussen beide mogelijkheden is dat bij afwijking van het bestemmingsplan met een ruimtelijke onderbouwing de huidige bestemming blijft bestaan, terwijl bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan de bestemming definitief verandert. Bij een ruimtelijke onderbouwing wordt precies geregeld wat u heeft aangevraagd, niet meer en niet minder. Wilt u later iets anders of wilt u bijvoorbeeld met uw bedrijf doorgroeien dan is opnieuw een ruimtelijk onderbouwing nodig of een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan biedt in principe de mogelijkheid van een ruimere bestemming (meer volume, meer vrijheid in functies), zodat u later met alleen een omgevingsvergunning of misschien wel vergunningvrij kan uitbreiden of veranderen. Lees meer

ruimtelijke ordening bestemmingsplan