Ruimte voor particulier bouwen

Vergunningvrij of niet?

Klik hier voor de regels omtrent vergunningvrij bouwen.

Wees echter voorzichtig. Wanneer uw pand een monument is, of het is gelegen in beschermd stads- of dorpsgezicht, dan is een 'omgevingsvergunning' bijna altijd nodig. Ook hebben veel gemeenten in het bestemmingsplan maatregelen genomen om het vergunningvrij bouwen te beperken. Vaak gaat het dan om wijken en buurten met cultuurhistorische waarden die niet of nog niet zijn aangewezen tot beschermd stads- of dorpsgezicht. Ook in het buitengebied kunnen extra gemeentelijke regelingen gelden omdat aanbouwen aan de achterzijde immers van ver te zien kunnen zijn.

Gaat het dus om een groter plan, betreft het een monument, valt uw pand of terrein in beschermd stads- en dorpsgezicht of heeft uw gemeente extra regels gemaakt, dan dient u een 'omgevingsvergunning' aan te vragen.

Terug naar 'vergunningen'

 

 

 

 

omgevingsvergunning
Welstandtoets