ruimte voor shared space

Agenda

   
   

Archief agenda

23 juni 2011 Eindsymposium Raak-project Shared Space; Respect in plaats van Regels (NHL_Hogeschool)
19 mei 2011 Shared Space Experience, te Eindhoven
7 oktober 2010 excursie Shared Space projecten regio Amsterdam, nadere informatie volgt
14 oktober 2010 'dag van de Openbare ruimte' http://www.dagvandeopenbareruimte.nl/
3 november 2010 Nationaal verkeerskundecongres [website]
23 november 2010 GSRO bijeenkomst, het sociale aspect van de openbare ruimte.
9 december 2010 'dag van verkeer en mobiliteit' in Houten http://www.verkeerenmobiliteit.nl
17 september 2009 GSRO bijeenkomst - Shared Space en New City Life  (uitnodiging).
september 2008 Excursie Shared Space projecten Midden-Nederland (i.s.m. Goudappel Coffeng en Keuningsinstituut) (advertentie)
Shared space Tiel