ruimte voor shared space

Verslag Shared Space Experience 2011

http://verkeerinbeeld.nl/cache/multithumb_thumbs/c.150.120.16777215.0...images.stories.sse-situatie.jpgArtikel: Shared Space Experience biedt stof tot nadenken
De belangrijkste discussiepunten in relatie tot Shared Space liggen nog in duurzaam veilig, kwetsbare verkeersdeelnemers en de aansprakelijkheid van wegbeheerders. Tijdens de Shared Space Experience in Eindhoven spraken op 19 mei 2011 verschillende partijen over de do’s en dont’s omtrent uitvoering van het concept.

Geen onbekend fenomeen
Shared Space is geen onbekend fenomeen meer. Het concept is uitgebreid besproken in de vakliteratuur, de eerste projecten hebben een indicatie van de (on)mogelijkheden aangegeven en voor- en tegenstanders vinden elkaar in de Shared Space principes. De opzet en uitvoering van een Shared Space project is echter voor veel verkeerskundigen, wegontwerpers, landschapsarchitecten en andere betrokkenen nog onbekend terrein. Is een locatie überhaupt geschikt voor Shared Space, zijn de omwonenden vatbaar voor de principes, is er draagvlak bij het bestuur, aan welke eisen moet het ontwerp voldoen, hoe communiceren we met alle belanghebbenden? Op deze en andere praktische vragen gaven ervaringsdeskundigen antwoord tijdens de Shared Space Experience die Goudappel Coffeng, SAB en Verkeer in Beeld in samenwerking met de Gemeente Eindhoven en het Kenniscentrum Shared Space op 19 mei organiseerden in en om het stadhuis in Eindhoven.

Namens SAB sprak Jaap Margry op de Shared Space Experience: “We zijn toe aan een nieuwe mindset”, vindt Jaap Margry. “Shared Space is daarin niet de makkelijkste weg, het vereist vooral intensieve samenwerking en uitvoerige communicatie met alle betrokken partijen. Niet alleen voorafgaand en tijdens de uitvoering, maar zeker ook met goede nazorg.” De ontwerpers kunnen nu bij het ontwerpen uitgaan van ruimtelijke kwaliteit, helderheid en overzicht, in plaats van restricties en technische normeringen.” Wordt dit goed vertaald, dan creëert dat bij de gebruiker een gevoel van veiligheid, duidelijkheid en wordt het een prettige verblijfsplek.

Voor het volledige verslag zie:  http://verkeerinbeeld.nl/artikelen/nieuws/shared-space-experience-biedt-stof-tot-nadenken.html  U kunt hier ook de drie presentaties, inclusief die van Jaap Magry, downloaden.

Aanvullend kunt u het artikel over dit evenement lezen uit het magazine Verkeer in Beeld, door op deze link te klikken.