ruimte voor shared space

Websites

www.sab.nl
De website van SAB adviesgroep. SAB is een onafhankelijk ontwerp- en adviesbureau dat zich richt op vraagstukken met betrekking tot stede stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening.
www.europawerkstatt.eu
De website van Europa Werkstatt. Dit is een netwerk organisatie dat werkt in samenwerking met experts van verschillende Europese landen.
www.nvtl.nl
De website van de NVTL (Nederlandse Tuin- en Landschapsarchitectuur). De NVTL is de beroepsvereniging van tuin- en landschapsarchitecten.
www.bnsp.nl
De website van de BNSP (Bond Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen). De BNSP is de beroepsvereniging van Nederlandse stedenbouwkundigen en planologen.
www.verkeerskunde.nl
De website van Verkeerskunde. Deze wil een onafhankelijk podium bieden voor het uitwisselen van wetenschappelijk verantwoorde informatie en opinies over verkeer en vervoer.
www.crow.nl
De website van de CROW. Het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte
www.swov.nl
De website van de SWOV (Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid). De SWOV  is het nationale wetenschappelijke instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek.